Celebryci

Najwięcej wysłali

Ostatnio otrzymali

Ostatnio wysłaliNowy użytkownik? Rejestracja


Regulamin - eTinder.pl

Chcemy też poinformować, że dokładamy wszelkich starań o bezpieczeństwo naszych użytkowników.
Właściciela serwisu eTinder.pl:
Robert Skorża
ul. Listonoszy 24
00-911 Warszawa

Adres kontaktowy do właściciela serwisu: admin@eTinder.pl1. Wstęp


Przed wysłaniem swojego zdjęcia lub filmu do tej strony, należy uważnie zapoznać się z warunkami rejestracji (dalej – warunki). Administracja zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i wedle własnego uznania zmienić, uzupełnić lub odwołać niniejsze warunki. Jeśli po ogłoszeniu jakiejkolwiek zmiany warunków, będziesz nadal korzystać ze strony, będzie to oznaczać Twoją zgodę na zmiany.

2. Wymagania


1. Nie możesz zamieszczać cudzych zdjęć ani filmów
2. Nie wolno zamieszczać zdjęć z logo lub adresem innych portali. 3. Twój profil musi wyglądać wiarygodnie.

3. Administracja

1. Ma prawo zbanować użytkownika, usunąć zdjęcie lub usunąć jego konto.
2. Ma prawo usunąć wypłatę w przypadku manipulowania liczbą żetonów po przez niedozwolone programy czy inne nieznane adminsistacji metodami. Jednak administracja dokłada wszelkich starań o całkowite bezpieceństwo wszystkich transakcji.

4. Płatności

Usługę Płatności w tym Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay

-Regulamin płatności usług
-Reklamacje usług i serwisów SMS

Płatności to usługa PREMIUM SMS lub przelew za które można kupić żetony i konto Premium (VIP)


Usługa PREMIUM SMS jest obsługiwana we wszystkich sieciach (T-mobile, Plus GSM, Orange, Play)


Koszt SMS:
500 żetonów + VIP - 11,07 zł brutto
1000 żetonów + VIP - 23,37 zl brutto
1500 żetonów + VIP - 30,75 zł brutto

Koszt przelewów:
1000 żetonów + VIP - 18 zł
2000 żetonów + VIP - 36 zł
5000 żetonów + VIP - 85 zł
10000 żetonów + VIP - 163 zł

5. Zasady dotyczące treści i zachowania użytkownikaNasze zasady zostały opracowane z myślą o komforcie użytkowników. Prosimy o przestrzeganie ich podczas używania produktów i usług eTinder („Usługi”). Jeśli firma eTinder zostanie poinformowana o potencjalnym naruszeniu zasad, może to sprawdzić i podjąć odpowiednie działania, w tym ograniczyć lub zablokować dostęp użytkownika do swoich Usług.Niniejsze zasady mogą się zmieniać, dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę. Ponadto od niniejszych zasad mogą występować wyjątki powodowane względami artystycznymi, edukacyjnymi i dokumentacyjnymi. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność.

Działania niezgodne z prawem

Usług eTinder nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Szkodliwe

produkty Nie wolno przesyłać wirusów, złośliwego oprogramowania ani żadnego innego złośliwego lub szkodliwego kodu. Nie wolno rozpowszechniać treści powodujących szkody lub zakłócenia w działaniu sieci, serwerów lub innej infrastruktury eTinder lub innych firm. Wypowiedzi szerzące nienawiść

Nie wolno rozpowszechniać treści szerzących nienawiść albo przemoc w stosunku do grup wyróżniających się ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana bądź orientację seksualną lub tożsamość płciową. Dane osobowe i informacje poufne

Nie wolno rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. Dotyczy to m.in. numerów kart kredytowych, numerów PESEL i haseł do kont.

Rejestrująć i zakładająć konto akceptujesz otrzymywanie e-maili od eTinder.pl i eTinder.net

Nie usuwamy adresów e-mail - możesz zmienić adres w zakładce "Mój profil"

Przechwytywanie kont

Nie wolno korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody. Usług eTinder nie wolno używać do wyłudzania informacji ani oszukiwania. Bezpieczeństwo dzieci

Nie wolno rozpowszechniać treści szkodzących dzieciom, takich jak pornografia dziecięca (w tym rysunkowa pornografia dziecięca), ani treści przedstawiających dzieci jako obiekty seksualne. Spam

Nie wolno rozpowszechniać spamu, w tym niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych oraz treści niechcianych lub rozsyłanych masowo.

Nie wolno dodawać osób do kręgów w nachalny i agresywny sposób. Manipulowanie rankingami


Nie wolno manipulować rankingami ani wynikami trafności przy użyciu technik, takich jak powtarzające się lub mylące słowa kluczowe albo metadane. Materiały o charakterze pornograficznym

Nie wolno rozpowszechniać treści przedstawiających nagość i czynności seksualne ani innych materiałów o charakterze pornograficznym. Nie wolno kierować użytkowników do płatnych witryn pornograficznych.

Zdjęcie profilowe Użytkownika nie może zawierać treści obraźliwych ani przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Nie należy na przykład używać zdjęcia ze zbliżeniem pośladków lub dekoltu. Nękanie i dokuczanie

Nie wolno nękać innych użytkowników ani dokuczać im. Nękanie innych osób i dokuczanie im w eTinder może prowadzić do usunięcia treści o takim charakterze albo trwałego zablokowania konta użytkownika, który dopuszcza się takiego naruszenia. Nękanie w internecie jest też nielegalne w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje prawne. Przemoc

Nie wolno rozpowszechniać treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc. Podszywanie się pod inne osoby i zachowanie mające wprowadzić w błąd

Usług eTinder nie wolno używać do podszywania się pod inne osoby. Nazwa profilu użytkownika

Aby pomóc w walce ze spamem i tworzeniem fałszywych profilów, należy używać imienia lub nazwiska, którego zazwyczaj używają znajomi, członkowie rodziny albo współpracownicy, gdy zwracają się do użytkownika. Jeśli na przykład pełne imię i nazwisko użytkownika to Stanisław Tomasz Januszewski, ale inne osoby zwykle zwracają się do niego Staszek Januszewski lub Stanisław Januszewski, to każda z tych dwóch nazw jest dopuszczalna. Towar

y i usługi z rynków regulowanych eTinder to miejsce do rozmowy na wiele różnych tematów, jednak usługa ta nie jest na razie przygotowana do obsługi jakichkolwiek produktów z rynków regulowanych. Nie wolno tutaj prowadzić promocji ani sprzedaży środków farmaceutycznych, alkoholu, wyrobów tytoniowych, sztucznych ogni, broni czy urządzeń medycznych. Możemy też usunąć treści oferujące lub promujące sprzedaż substancji naśladujących efekty działania środków leczniczych, które są prawnie zakazane lub których obrót jest regulowany.

Rozmowy o hazardzie lub strategii w grze są dozwolone, ale nie wolno rozpowszechniać treści, które ułatwiają faktyczny udział w grach hazardowych, w tym korzystanie z kasyn online, zakładów sportowych czy loterii.

Co więcej, nie możemy zezwolić na weryfikację stron firm lokalnych w eTinder przedstawiających określone produkty i usługi, takie jak usługi towarzyskie czy też inne towary z rynków regulowanych. Konkursy i promocje

Każdy użytkownik powinien rozliczać się sam z podatków. eTinder nie odpowiada za rozliczanie się naszych użytkowników
Organizowanie konkursów, loterii, ofert dnia, programów wykorzystujących kupony i jakichkolwiek innych promocji (zwanych „Promocjami”) bezpośrednio w eTinder jest niedozwolone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Zasady dotyczące konkursów i promocji.

Informacje o zasadach i warunkach korzystania z usług eTinder

Te zasady odnoszą się ogólnie do treści publikowanych przez użytkowników w naszych Usługach. Korzystanie z niektórych Usług podlega osobnym zasadom, które można znaleźć w tych Usługach i których należy przestrzegać podczas korzystania z tych Usług. Wszystkie Usługi podlegają stosownym warunkom korzystania z usług. Zgłaszanie potencjalnych problemów

W przypadku znalezienia materiału lub użytkownika naruszającego powyższe zasady prosimy o zgłoszenie ich firmie eTinder przy użyciu linku „Zgłoś nadużycie” (lub innego linku o podobnej nazwie). Więcej informacji o zgłaszaniu nadużyć.

Wykonawstwem i realizacją projektu zajmuję się firma DEXMEDIA oraz zespół programistów.

Wydawcą serwisu jest DEXMEDIA - Patryk Krzyżewski
ul. Czerwonych Beretów 14/24
00-910 Warszawa
NIP: 952-204-73-01 Warszawa

tel. 666234357

Obsługą płatności zajmuję się Mobiltek
Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Bożego Ciała 31, 31-059 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000265333, kapitał zakładowy 933.168,30 zł (w całości opłacony), posiadającą NIP: 675 12 79 514

Musisz być zalogowany.


kontakt: kontakt@sekretyna.pl